Jakob GRUCHMANN-BERNAU, BA BA MA, PROF.

Jakob Gruchmann-Bernau, BA BA MA, Prof.

Tätigkeitsbereich: Studiendekan Musikalische Aufführungskunst (MAK)

Raum: 103

E-Mail: jakob.bernau-gruchmann@gmpu.ac.at

Telefonnummer: +43 5053616544