Ulrich-Gerhart LANGTHALER , Prof.

Ulrich-Gerhart Langthaler

Nachgestellte(r) Titel: Prof.

Tätigkeitsbereich: Kontrabass, E-Bass

E-Mail: ulrich-gerhart.langthaler@gmpu.ac.at

Fachbereich(e)

Kontrabass, E-Bass (Jazz- und Popularmusik)

Funktion

Senior Lecturer Jazz Bass